Bezpieczny wypoczynek zimą

Zaczyna się czas zimowych szaleństw:sanki, łyżwy, zabawy na śniegu, bałwany, snieżki. Pamiętajmy jednak, ze do zimowych atrakcji trzeba odpowiednio się przygotować, w czym pomogą informacje zawarte w broszurze "BEZPIECZNY WYPOCZYNEK ZIMĄ"
PORADNIK  dla organizatorówzimowych wyjazdów  zorganizowanych  grup dzieci i młodzieży w województwie podlaskim.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku przypomina o postępowaniu mieszkańców w sytuacji zagrożenia PORADNIK